V terénu

 • Výlet za architekturou Karlových Varů

  Cílem výletu je seznámit žáky s dějinami města, významnými budovami, sochami či pamětními deskami osobností. Žáci dalekohledem sledují detaily fasád domů, fotografují různé objekty, odhadují vzdálenosti a plní zadané úkoly v pracovních listech. Na doporučených zastaveních získají zajímavé informace, které jsou pro pedagogy připraveny v metodickém listu.

 • Výlet za přírodou Karlových Varů

  Cílem výletu je seznámit žáky s přírodou v lesích okolo Karlových Varů – s rostlinami a živočichy v okolí města a demonstrovat některé obecné jevy v živé přírodě. Které živočichy a rostliny jinde nepotkáš a čím tě překvapí? Odpovědi získáte na krátké trase od Kamzíka ke kostelu Sv. Linharta, kde budete řešit velké množství přírodovědných témat.

 • Výlet za geologií Karlových Varů

  Cílem výletu je seznámit žáky s geologií lázeňského města – s horninami a minerálními prameny a na jejich základě demonstrovat některé fyzikální a chemické jevy. Kolik pramenů zde je a jak se od sebe liší? Jakou podobu mají nerosty vysrážené z minerálních pramenů a k čemu jsou dobré? Odpovědi získáte na našem výletu.

 • Výlet za archeologií Karlových Varů

  Cílem výletu je seznámit žáky s archeologickými nalezišti v okolí Karlových Varů a získat představu o práci archeologa. Žáci navštíví jedinou archeologickou rezervaci v Karlovarském kraji, kde byl nalezen ojedinělý doklad existence člověka neandertálského typu. Seznámí se s počátky osidlování v okolí Karlových Varů. Navštíví tři zajímavé lokality, kde prokazatelně existovala lidská obydlí.

Pracovní a metodické listy k jednotlivým tématům jsou ke stažení ZDE.

Loga

Ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary vytvořilo © EDU 2000 s.r.o., všechna práva vyhrazena.