O PROJEKTU

Vzdělávací projekt Učíme se v muzeu si klade za cíl neformálním a inovativním způsobem zaujmout a přivést do muzea žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Pro žáky a pedagogy jsme připravili víceúrovňové vzdělávací programy se zaměřením na vybrané oblasti přírodních a společenských věd ve vztahu ke karlovarskému regionu.


Projekt byl realizován díky finanční podpoře z fondů EU, ESF a MŠMT. Do muzea byly pořízeny interaktivní obrazovky, byl vytvořen unikátní software. Žáci se zábavnou formou seznamují s tematickými okruhy v dějinných a jiných souvislostech a to vše v muzejní expozici. V rámci projektu také vznikly tyto webové stránky se sadou výukových témat v online kurzu a také metodika k výletům do terénu.


Všechny obrázky a fotografie, u nichž není citace, jsou v majetku příjemce nebo vlastní příslušná autorská práva.


Zdroje obrázků použité v programu "Učíme se v muzeu" (PDF)

Použitá literatura k programu "Učíme se v muzeu" (PDF)


Název globálního grantu:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Název projektu: Učíme se v muzeu

Reg. č. projektu: CZ 1.07/1.1.18/03.0006

Realizace projektu: 10/2013 až 12/2014

Autoři a odborní garanti:

program Poklady Země – RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

program Cesta za předky – Mgr. Jan Nedvěd, Bc. Jan Tajer

program Příroda kolem nás – Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.

program Zde založím město – PhDr. Stanislav Burachovič, Mgr. Lukáš Svoboda

lektorování programů v muzeu – Ing. Romana Borusíková

  • • Výukové programy v muzeu
  • • Výukové programy v terému
  • • Online výukový kurz - zdeJediný žadatel a realizátor projektu je:
Muzeum Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

IČ: 720 53 810

www.kvmuz.cz

Loga

Ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary vytvořilo © EDU 2000 s.r.o., všechna práva vyhrazena.