Zpět na hlavní stránku

Co je to ekosystém a jak funguje?

Jako ekosystém se označuje soubor neživých částí přírody a organismů, které se vyskytují na určitém místě a jsou propojeny vzájemnými vztahy. Mezi neživé části patří např. horniny, množství vody a slunečního záření, teplota, apod. Živou součástí ekosystému jsou rostliny, živočichové, houby a také mikroorganismy (bakterie, prvoci, řasy).

Přirozené ekosystémy mohou existovat díky rovnováze ve vztazích mezi jejich neživou a živou složkou. Mezi organismy, které tvoří ekosystém se vytvářejí potravní vztahy, které označujeme jako potravní řetězec nebo potravní pyramidu. Energii pro ekosystém dodává sluneční záření. Rostliny ho spolu s živinami získanými z půdy využijí pro svůj růst a označují se proto jako producenti. Na rostlinách si pochutnávají býložravci (konzumenti prvního řádu), kteří se mohou stát kořistí masožravců (konzumentů druhého a vyšších řádů).

Veškerý odpad (trus, odumřelé rostliny, mrtvolky živočichů, atd.) zpracovávají rozkladači – většinou mikroorganismy, které navrací živiny zpět do půdy, odkud si je berou rostliny a celý cyklus se opakuje. Takto popsaný potravní řetězec je velmi zjednodušený a ve skutečnosti se jedná o celou síť vzájemných vztahů mezi jednotlivými druhy organismů.






Příroda kolem nás, 1 / 26
Další